محصولات و فروارده های صنعت غذا

پخش عمده سوسیس کالباس
 • 25 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش عمده سوسیس کالباس
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های گوشتی و پروتئینی
  شهر -->
  مراغه
  همراه
  09143819871
ترشی پستان
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی پستان
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  مرند
  همراه
  0914769115
رب درجه یک
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  مرند
  همراه
  09356498523
کشک محلی فرمانی
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشک محلی فرمانی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  میانه
  همراه
  09375113690
ترشی گل سیر
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی گل سیر
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  آذرشهر
  همراه
  09305421669
فروش کلوچه
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش کلوچه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09141021776
رب گوجه فرنگی مهلی
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب گوجه فرنگی مهلی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  میانه
  همراه
  09143231149
شرکت شیلوان زر تولید کننده کنسرو شترمرغ
روغن ارده
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن ارده
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09387526682
شربت کامبوجا
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شربت کامبوجا
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09191960700
چای گیاهی سوگند
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای گیاهی سوگند
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09145801264
گلاب و عرقیات
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گلاب و عرقیات
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09162032428
عرقیات سنتی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرقیات سنتی
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09148907477
آرد کامل گندم
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آرد کامل گندم
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09145999900
پنیر
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پنیر
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  همراه
  09033933977
خامه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خامه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09010108520
ترشی خانگی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09369781846
برگه هلو
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برگه هلو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09149205630
روغن کنجد
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن کنجد
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09148377322
چای سبز جهان
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای سبز جهان
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09144192022
آب معدنی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آب معدنی
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09361164283
عرقیات گیاهی کاشان
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرقیات گیاهی کاشان
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09148113551
عرقیات گیاهی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرقیات گیاهی
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09384047424
آرد کامل گندم
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آرد کامل گندم
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09145999900
خامه برای تهیه روغن
کره سراب
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کره سراب
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09146950067
خیارشور
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09374713755
روغن کنجد
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن کنجد
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09363755110
چای زنجبیلی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای زنجبیلی
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09376488123
چای گوزل
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای گوزل
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09144102964
عرق نعنا
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرق نعنا
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09144080370
عرقیات سنتی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرقیات سنتی
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09144938403
باقلوا
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • باقلوا
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09146461798
پنیر
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پنیر
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  همراه
  09148609859
پنیر گوسفندی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پنیر گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09149087862
زیتون شور
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون شور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09148529307
قیسی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قیسی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09148496026
کنجد عسلی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کنجد عسلی
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09142270482
چای احمد محمود دوغزال جهان
کافه با قارچ گانودرما
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کافه با قارچ گانودرما
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09146664559
عرقیات گیاهی کاشان
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرقیات گیاهی کاشان
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09380302329
عرقیات و سرکه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرقیات و سرکه
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09142595890
آش رشته
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آش رشته
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09149107002
روغن زرد
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن زرد
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  همراه
  09148362063
شیر ودوغ شتر
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیر ودوغ شتر
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09146933129
خیارشور
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09903818590
آلو خورشتی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آلو خورشتی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09148445097
روغن ذرت
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن ذرت
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09214045908
شربت کامبوجا
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شربت کامبوجا
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09191960700
چای گیاهی سوگند
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای گیاهی سوگند
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09145801264
عرقیات گلریز قمصر
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرقیات گلریز قمصر
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09148466268
گلاب و عرقیات
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گلاب و عرقیات
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09162032428
رشته محلی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رشته محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09149501637
پنیر
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پنیر
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  همراه
  09142388300
پنیر لیقوان
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پنیر لیقوان
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09149188781
خیارشور و زیتون
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور و زیتون
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09149181424
تخمه کدو
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه کدو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09305605512
شکلات صبحانه نوتلا
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شکلات صبحانه نوتلا
 • گروه / نوع محصول
  آبنبات، شکلات و آدامس
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09124554526
آبلیمو و آبغوره
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آبلیمو و آبغوره
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09148020113
باقلوا
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • باقلوا
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  همراه
  09149105820
 • Page 1 of 4
ورود