فراورده های گوشتی و پروتئینی

سوسیس بصورت خرده و عمده
پخش عمده کالباس و سوسیس
پخش سوسیس و کالباس صادق زاده
پخش عمده سوسیس کالباس
 • 25 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش عمده سوسیس کالباس
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های گوشتی و پروتئینی
  شهر -->
  مراغه
  همراه
  09143819871
پخش سوسيس كالباس
 • 25 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش سوسيس كالباس
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های گوشتی و پروتئینی
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09125637336
سوسیس و کالباس خانگی کاملا بهداشتی
فروش انواع سوسیس و کالباس و مواد پروتئینی
پخش انواع سوسیس کالباس زیر قیمت بازار
فروش سوسیس خانگی
 • 25 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش سوسیس خانگی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های گوشتی و پروتئینی
  شهر -->
  خمینی شهر
  همراه
  09369044488
نمایندگی پخش سوسیس کالباس
مواد پروتئینی سالامون
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • مواد پروتئینی سالامون
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های گوشتی و پروتئینی
  شهر -->
  Bushehr
  درجه
  یک
  همراه
  09178724936
گوشت منحمد بلدرچین
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • گوشت منحمد بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های گوشتی و پروتئینی
  شهر -->
  Khuzestan
  درجه
  یک
  همراه
  09335951298
پخش گوشت امپراتور
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پخش گوشت امپراتور
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های گوشتی و پروتئینی
  شهر -->
  Isfahan
  درجه
  یک
  همراه
  09381375051
مرغ و قطعات مرغ
 • 15 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • مرغ و قطعات مرغ
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های گوشتی و پروتئینی
  شهر -->
  Khuzestan
  درجه
  یک
  همراه
  09216212927
گوشت منجمد برزیلی
 • 13 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • گوشت منجمد برزیلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های گوشتی و پروتئینی
  شهر -->
  Alborz
  درجه
  یک
  همراه
  09127675205
گوشت نخودی
 • 13 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • گوشت نخودی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های گوشتی و پروتئینی
  شهر -->
  Ostan-e Hamadan
  درجه
  یک
  همراه
  09189035018
پخش مرغ گرم
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پخش مرغ گرم
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های گوشتی و پروتئینی
  شهر -->
  Fars
  مقدار
  روزانه
  درجه
  یک
  همراه
  09350846800
پودر گوشت مرغ
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پودر گوشت مرغ
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های گوشتی و پروتئینی
  شهر -->
  Māzandarān
  مقدار
  زیاد
  درجه
  یک
  همراه
  09116885209
پخش مواد پروتئینی
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پخش مواد پروتئینی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های گوشتی و پروتئینی
  شهر -->
  Ostan-e Tehran
  مقدار
  زیاد
  درجه
  یک
  همراه
  09127807308
پخش فراورده های گوشتی سوسیس و کالباس
فرآورده های گوشتی بینالود
 • 02 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • فرآورده های گوشتی بینالود
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های گوشتی و پروتئینی
  شهر -->
  Razavi Khorasan
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
  همراه
  09155156072
ورود