فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)

فوق العاده کلوچه
 • 25 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فوق العاده کلوچه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09334573538
کیک سنتی..
 • 25 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیک سنتی..
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  تهران
  همراه
  09215829403
نان خشك بدون جوش شيرين درجه يك وتازه
تولید و پخش کیک یزدی
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تولید و پخش کیک یزدی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09198030853
نان تنوری محلی
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان تنوری محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09355257147
پخش نان لواش
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش نان لواش
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09108390815
آرد برنج هاشمی
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آرد برنج هاشمی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  رضوانشهر
  همراه
  09371861656
کلوچه مغزدار خرمایی بصورت کلی و جزیی
فطیرمحلی زرن ‌‌عنبران
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فطیرمحلی زرن ‌‌عنبران
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  عنبران
  همراه
  09361624218
فروش کلوچه
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش کلوچه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09141021776
نان سنتی یوخا
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان سنتی یوخا
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ماکو
  همراه
  09145143796
نان سبوسدار با آردتیره روستایی نان سیاه نان ارگانی
نان روغنی شیرین ومحلی
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان روغنی شیرین ومحلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09908354955
نان محلی خانم زارع با سابقه ترین نان زغالی ملایر
پخش آبمیوه پاکتی و کیک دو قلو
نان قندی اصیل ساوه
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان قندی اصیل ساوه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09196906535
پخش کیک رزینا
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش کیک رزینا
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09362544421
پخش نان جو در قم
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش نان جو در قم
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09195870040
نان خشک کاشان درجه یک
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان خشک کاشان درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09190521004
فروش نان محلی با کیفیت
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش نان محلی با کیفیت
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  گالیکش
  همراه
  09119964102
انواع نان بسته بندی بهداشتی
کلوچه فروشی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلوچه فروشی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  بجنورد
  همراه
  09117127843
پذیرش نماینده پخش
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پذیرش نماینده پخش
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  بجنورد
  همراه
  09134090636
نان خانگی محلی با ارددیم
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان خانگی محلی با ارددیم
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09398739113
نان قاق مشهد
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان قاق مشهد
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09159122457
دونات خانگی به به خوشمزس سفارشات پذیرفته میشود
شرکت کلوچه سربداران در سراسر کشورنماینده میگیرد
کیک دونات نان پنجره ای باسلوق خانگی دسر ژله
 کارخانه نان تبرک معصومیه
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کارخانه نان تبرک معصومیه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  تهران
  همراه
  09127120567
 تامین مواداولیه شیرینی و شکلات و بیسکویت
کارخانه نان صنعتی فیض
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کارخانه نان صنعتی فیض
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  شیراز
  همراه
  09369686119
شرکت امید آرسان(کلوچه تنها)
نان برنجی زعفرای رستمی
 • 16 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان برنجی زعفرای رستمی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09125636380
نان محلی محمد کلیه سفارشات با پیک رایگان
پذیرش نماینده پخش
 • 16 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پذیرش نماینده پخش
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09134090636
 نان خانگی...لواش و تفتون
 • 16 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان خانگی...لواش و تفتون
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ایرانشهر
  همراه
  09335819597
انواع الوچه لواشک و کیک و کلوچه
کیک خانگی سبحان
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیک خانگی سبحان
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09164364549
پخت نان خانگی با تنور گازی
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخت نان خانگی با تنور گازی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  بردسیر
  همراه
  09138170457
ارد توکل رفسنجان
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ارد توکل رفسنجان
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  رفسنجان
  همراه
  09907586991
نان خشک سبوس دار سنتی یزد
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان خشک سبوس دار سنتی یزد
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  شهربابک
  همراه
  09133587253
پخت نان خانگی
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخت نان خانگی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  خوراسگان
  همراه
  09137405216
کیک روز خانگی
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیک روز خانگی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کاشان
  همراه
  09394216627
نان خانگی کنجدی
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان خانگی کنجدی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09162937205
نان خشک بوشهری
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان خشک بوشهری
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  خشت
  همراه
  09170855088
نان محلی
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  قائمیه
  همراه
  09174910206
نان محلی« نان تیری»
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان محلی« نان تیری»
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  مرودشت
  همراه
  09030209206
فروش نان چرب شیرین خانگی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش نان چرب شیرین خانگی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  009193193175
آرد بیست و یکدرصد جویبار
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آرد بیست و یکدرصد جویبار
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09166502235
کلوچه نادری
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلوچه نادری
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09169521310
کلمپه کرمونی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلمپه کرمونی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  رفسنجان
  همراه
  09133987031
کلوچه جاوید
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلوچه جاوید
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09160891729
شیرینی کیک و حلوا
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیرینی کیک و حلوا
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09163542176
سمبوسه خام
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سمبوسه خام
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09169903371
دونات رضوی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دونات رضوی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09125320369
شیرینی خانگی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیرینی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09183708612
انواع کیک
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع کیک
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09332376728
ورود