صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده

انواع سبزی خشک تازه سرخ شده ارسال رایگان
سبزی (خورشتی ، خشک ،تَر )
 • 25 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبزی (خورشتی ، خشک ،تَر )
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  شوش
  همراه
  09910501959
 کارگاه ریحون
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کارگاه ریحون
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  لاهیجان
  همراه
  09115540058
سبزی قورمه سرخ کرده
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبزی قورمه سرخ کرده
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09193012461
سبزی و ترشی بانو
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبزی و ترشی بانو
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  آمل
  همراه
  09116335081
 پخش مواد غذایی منجمد
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش مواد غذایی منجمد
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  همراه
  09123663181
dry vegetable سبزی خشک
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • dry vegetable سبزی خشک
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  فردوس
  همراه
  09153228421
سبزی اشی.خورشی.تره.کرفس.
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبزی اشی.خورشی.تره.کرفس.
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09162123066
سبزی درجه 1
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبزی درجه 1
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  رامهرمز
  همراه
  09167052313
بادمجان سرخ شده
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بادمجان سرخ شده
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09332247062
پیاز سرخ شده
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیاز سرخ شده
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09332247062
شوید
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شوید
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09164977903
//najiup.ir/gif/6/MohsenGhadery/najiforum_madaremo
پیاز سرخ شده
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیاز سرخ شده
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09148204602
بادمجان سرخ شده
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بادمجان سرخ شده
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09332247062
112
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 112
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اردبیل
پیاز سرخ شده
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیاز سرخ شده
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09332247062
تخمه آفتابگردان
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه آفتابگردان
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09037094814
شیره انگور
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09014093722
شیره انگور
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09183608872
سبزیجات
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبزیجات
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09151539838
سبزی خشک
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبزی خشک
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09152045865
سبزی خشک
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبزی خشک
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09152045865
سبزیجات خشک
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبزیجات خشک
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09156626309
سبزیجات آماده
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبزیجات آماده
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09356838322
سبزی خورد شده کدبانو
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبزی خورد شده کدبانو
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09154135861
آلو نیشابور
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آلو نیشابور
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  تهران
  همراه
  09158523349
موسیر سایه خشک
 • 01 فوریه ,2017
  علاقمندم
 • موسیر سایه خشک
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  Isfahan
  درجه
  یک
  همراه
  09132717237
سبزیجات سبزینه
 • 29 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • سبزیجات سبزینه
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  Ostan-e Ilam
  درجه
  یک
  همراه
  09332476931
سبزی و پیاز سرخ شده سبز ایران
نعنا توتونی
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • نعنا توتونی
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  Isfahan
  درجه
  یک
  همراه
  09132044191
سبزی خورشی سرخ شده و آبپز
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • سبزی خورشی سرخ شده و آبپز
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  Khuzestan
  درجه
  یک
  همراه
  09165834472
انواع سبزی
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • انواع سبزی
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  Kerman
  درجه
  یک
  همراه
  09335865576
سبزی سرخ شده و آبپز
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • سبزی سرخ شده و آبپز
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  Khuzestan
  درجه
  یک
  همراه
  09161147990
 پیاز داغ و سبزی
 • 16 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پیاز داغ و سبزی
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  Ostan-e Tehran
  درجه
  یک
  همراه
  09124175469
نعنا خشک خانگی
 • 15 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • نعنا خشک خانگی
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  Qom
  درجه
  یک
  همراه
  09198706856
سبزی آماده
 • 14 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • سبزی آماده
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  East Azerbaijan
  درجه
  یک
  همراه
  09308658423
پیاز داغ و انواع سبزیجات
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پیاز داغ و انواع سبزیجات
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  Ostan-e Qazvin
  مقدار
  روزانه
  درجه
  یک
  همراه
  09127856074
پیاز و سبزی سرخ شده
 • 10 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پیاز و سبزی سرخ شده
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  Ostan-e Gilan
  مقدار
  100 کیلو
  درجه
  یک
  همراه
  09116920843
فروش پیاز داغ و سیر داغ
 • 29 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • فروش پیاز داغ و سیر داغ
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  Ostan-e Tehran
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
  همراه
  09126796022
سبزیجات خشک
 • 14 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • سبزیجات خشک
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  Isfahan
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  درجه یک
  همراه
  9132650749
ورود